Vi kan løse 44 pct. af klimaudfordringen
Foto: Nils Rosenvold, Dansk Fjernvarme

Fjernvarmesektoren:
Vi kan løse 44 pct. af klimaudfordringen

De danske fjernvarmeselskaber kan i alt levere 44 pct. af den nødvendige CO2-reduktion i 2030, lyder det i et nyt udspil fra en samlet fjernvarmesektor.
1. APR 2020 15.22

I 2030 er det målet, at landets knap 400 fjernvarmeselskaber er omstillet til 100 pct. bæredygtig energi. Hvis man samtidig får omstillet de 500.000 boliger, der fortsat bruger fossil energi til opvarmning og realiserer potentialet for at levere varme til industrien, kan fjernvarmesektoren levere hele 44 pct. af Folketingets mål om 70 pct. reduktion i 2030, lyder det fra fjernvarmesektoren i et nyt udspil. 

Det bliver en stor opgave, men langt fra umuligt, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der er brancheforening for landets knap 400 fjernvarmeselskaber.

- Fjernvarmesektoren er isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af Folketingets klimamålsætning inden 2030. Vi kan i alt levere 44 pct. af den nødvendige CO2-reduktion, hvis selskaberne får mulighed for det. Viljen og evnerne er der, siger Kim Mortensen i en pressemeddelelse.

I sit nye udspil giver Dansk Fjernvarme sit bud på, hvad der skal til for, at sektoren kan levere de mange reduktioner. Fremtidens grønne varme skal især komme fra flere varmepumper, overskudsvarme, solvarme og geotermi suppleret med bæredygtig biomasse.

- Det er kun med et veludviklet fjernvarmenet, at vi kan udnytte overskudsvarmen fra industrien og datacentre, at vi kan realisere potentialet i geotermi, og at vi kan udnytte det kæmpe lager for den fluktuerende energi fra vind og sol, der er nødvendig, siger Kim Mortensen.

- Fremtiden er grøn og CO2-neutral. Vi kan omstille hele vores sektor uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, og samtidig sikre konkurrencedygtige priser for vores kunder og forbrugere.

Moderne rammer er påkrævet
For at fjernvarmesektoren kan levere på sine egne mål, er det dog  afgørende, at både myndigheder og politikere sikrer nogle moderne rammer for sektoren.

- Vi både kan og skal levere. Men det betyder også, at selskaberne ikke skal påføres en  spændetrøje i form af indtægtsrammeregulering og benchmarking. Jeg vil godt advare imod, at myndighederne forfalder til at kopiere en forældet regulering fra andre sektorer, der på overfladen minder om fjernvarmen, advarer Kim Mortensen.

- Det vil betyde, at man fuldstændigt ignorerer, hvordan fjernvarmen fungerer. Vores sektor er karakteriseret ved et udpræget demokratisk ejerskab, særegen produktion, mange separate net og mange forskellige varmekilder for at nævne nogle eksempler. Begynder man at regulere fjernvarme uden hensyn til, hvordan branchen fungerer, får vi ikke grøn fjernvarme i 2030 – og så når vi ikke vores klimamål, siger Kim Mortensen.

esl

 

Nyhedsbrev