dknyt
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Tyra-nedlukning og mildere vejr giver lavere energiproduktion
De danske vindmøller har kørt færre timer i årets første tre måneder i 2021 end i 2020 på grund af mildere vejr. Vindkraftproduktionen falder derfor med 26,6 pct. i første kvartal.
Foto: Vestas

Tyra-nedlukning og mildere vejr giver lavere energiproduktion

Danskernes energiforbrug steg med 1,5 pct., mens produktionen af primær energi faldt med 13 pct. i første kvartal 2021.
21. MAJ 2021 9.13

Danskernes energiforbrug i årets første tre måneder steg med 1,5 pct. i forhold til sidste år, viser nye tal fra Energistyrelsen. Det lyder nok som noget nær status quo, men der gemmer sig en række forskydelser i tallene. 

Som de fleste nok har bemærket, har coronapandemien mindsket danskernes rejsemuligheder og rejselyst, og derfor er forbruget i transportsektoren faldet markant.

Det er særligt forbruget af jetbrændstof til fly, der driver det samlede fald. Forbruget af jetbrændstof faldt med 69,8 pct. i første kvartal 2021 sammenlignet med samme periode året forinden.

Også forbruget af diesel og benzin er faldet med henholdsvis 2,7 pct og 11,3 pct. 

Det er dog ikke kun coronaskabte forandringer i energiforbruget. Vindkraftproduktionen er – naturligt nok – afhængig af vejret. Mildere vinde i årets første tre måneder har betydet, at den samlede vindkraftproduktion er 26,6 pct. lavere end i 2020. 

Med til historien hører dog, at vindforholdene i 2020 var særligt gunstige og lå over det vanlige niveau. 2021-niveauet er altsp kun 2,5 pct. lavere end gennemsnittet for perioden de forudgående fem år. 

I første kvartal 2021 udgjorde vindkraftproduktionen 43 pct. af den nationale elforsyning, mens vind udgjorde 60 pct. i det mere blæsende 2020. Over de seneste fem år har vindkraft produceret 47 pct. af Danmarks elforbrug i første kvartal. 

Koblet sammen med en faldende olie- og naturgasproduktion på henholdsvis 22,3 pct. og 17,9 pct., betyder det, at den samlede produktion af primær energi (råolie, naturgas og vedvarende energi) er samlet faldet med 13 pct., som primært kan tilskrives nedlukningen af Tyra-feltet og de mildere vindforhold. 

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet