Trods nedlukket Tyra-felt gav Nordsøfonden overskud i 2021
Verdens største kranskib installerede i 2021 nogle af elementer på Tyra II. (Arkivfoto.)
Foto: TotalEnergies

Trods nedlukket Tyra-felt gav Nordsøfonden overskud i 2021

De stigende priser og Covid-19 påvirkede Nordsøfondens forretning, som kom ud af 2021 med et overskud. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2021, som offentliggøres i dag.
9. MAJ 2022 11.35

Den geopolitiske situation i 2022 har sendt priserne på olie og gas i vejret. Men allerede i 2021 steg priserne også markant. Bl.a. bliver priserne på gas næsten tidoblet sidste år.

På trods af at Danmarks største gasfelt Tyra-feltet har været lukket fordi det skal moderniseres har Nordsøfonden alligevel nydt godt af prisstigningerne.

Således har de stigende priser i 2021, at Nordsøfonden gik ud af året med et overskud på 341 mio. kr. samtidigt med, at produktionen har været lav som følge af nedlukningen af Tyra feltet.

Nordsøfondens samlede omsætning nåede op på 2,5 mia. kr., idet Nordsøfondens andel af produktionen i DUC (Dansk Undergrunds Consortium) udgjorde 4,1 mio. tønder olie og 2,1 mio. MWh gas. Nordsøfonden betalte i 2021 netto 14 mio. kr. i skatter og afgifter til staten, oplyser Nordsøfonden i en pressemeddelelse.

Ser på muligheder for at øge produktion

I øjeblikke er genopbygningen af  Tyra feltet, Tyra II, i 2021 investerede Nordsøfonden investerede knap 725 mio. kr. i projektet, og samlet investerer DUC mere end 20 mia. kr. i projektet. Hvor flere milepæle i opbygningen blev nået bl.a. installation af tre nye moduler.

- Arbejdet med genopbygningen er i fuld gang, og vi ser frem til, at det nye Tyra II kommer i drift i 2023. Her vil feltet igen være med til sikre en stabil forsyning af gas til Danmark og Europa, siger CEO Birgitta Jacobsen.

Krigen i Ukraine har dog fået Nordsøfonden og samarbejdspartnere til at se på mulighederne for at øge produktionen fra den danske del af Nordsøen for at øge EU’s uafhængighed af russisk gas.

- Energi og forsyningssikkerhed er blevet et emne med ekstrem høj prioritet for regeringerne i såvel Europa som Danmark. Nordsøfonden er derfor sammen med de øvrige partnere i DUC i gang med at se på mulighederne for at fremrykke eller øge den danske produktion, siger Birgitta Jacobsen.

Nye projekter

Udover olie- og gasaktiviterne har 2021 også budt på nye projekter. Bl.a. deltager Nordsøfonden i et partnerskab sammen med de øvrige partnerne i DUC samt Ørsted og DTU omkring projekt Bifrost.

Projektet, som startede i 2021, skal modne potentialet for transport og lagring af CO2 offshore ved at genbruge eksisterende infrastruktur på DUC’s Harald felt. 

- Det er vigtigt at komme hurtigt i gang med CCS, og formålet med projektet er netop at anvende et udtømt gasfelt, hvor geologien er velkendt, og at genanvende allerede eksisterende infrastruktur. Det er med til at skabe et godt afsæt for implementering af teknologien, siger Birgitta Jacobsen.

amp