DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Regeringen offentliggør samlet klimahandlingsplan
I sin handlingsplan foreslår regeringen et delmål i reduktioner på 46-50 pct. i 2025. Et mål som Dan Jørgensen kalder ambitiøst. 
Foto: Ulrik Jantzen

Regeringen offentliggør samlet klimahandlingsplan

Regeringen har offentliggjort sin første klimahandlingsplan , der sikrer reduktioner på forventet 7,2 mio. ton CO2 i 2030 samt regeringens forslag til et 2025-delmål.
21. DEC 2020 9.10

Regeringen har offentliggjort en klimahandlingsplan, som skal være rettesnoren til at Danmark, når sit 2030 mål om reduktion af drivhusgasser. Klimahandlingsplanen er et produkt af den nyligt vedtagne klimalov. 

Klimahandlingsplanen indeholder sektorstrategier og indikatorer for den grønne omstilling af affaldssektoren, transportsektoren, energisektoren, byggeriet og industrien samt tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Alt i alt initiativer der bringer den samlede forventede reduktion op på 7,2 mio. tons i 2030. Det svarer til en tredjedel af de nødvendige reduktioner frem mod 2030.

 - Vi har ti år til at nå 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne. Vi har travlt – ingen tvivl om det. Men vi er godt på vej. Den ekstraordinære corona-situation rykker ikke ved vores målsætning, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Fremadrettet skal regeringen ligeledes hvert femte år præsentere en samlet klimahandlingsplan med et tiårigt sigte. Det skal sikre løbende fremdrift frem mod klimaneutralitet i 2050.

Delmål på 46-50 pct.

I sin handlingsplan foreslår regeringen et delmål i reduktioner på 46-50 pct. i 2025. Et mål som regeringen selv kalder ambitiøst. 

- Regeringen vil gerne have et ambitiøst klimamål for 2025. Det er vigtigt, at vi også på den korte bane handler og sætter gang i reduktioner, siger Dan Jørgensen.

I 2021 skal der forhandles en sektorstrategi for landbruget, ligesom der blandt andet udarbejdes en strategi for elektrificering af Danmark, en grøn infrastrukturplan og en samlet strategi for udviklingen af Power-to-X og fangst og lagring af CO2.'

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet