DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Rådet for Grøn Omstilling i skarp kritik af olierapport

Det var enten sjusk eller bevidst manipulation af data, da Copenhagen Economics nåede frem til sin vurdering af det økonomiske potentiale ved en ny ubudsrunde i Nordsøen.
22. APR 2020 8.17

Den uafhængige miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling kritiserer i skarpe vendinger en konsulentrapport fra Copenhagen Economics for Olie Gas Danmark, der vurderer, at ny olieefterforskning vil skabe indtægter for staten for godt 16 mia. kr. 

Energistyrelsens data bag prognoserne viser, at 62 pct. af efterforskningspotentialet frem til 2042 ville blive realiseret i de 'i dag kendte efterforskningsprospekter, der forventes anboret inden for ca. fem år', som altså primært ligger inden for de eksisterende aftaler.

Dette står i klar kontrast til Copenhagen Economics konsulentrapport, hvor det antages, at hele efterforskningspotentialet realiseres via nye udbudsrunder, lyder det Rådet for Grøn Omstilling. 

- For mig at se, er der kun to muligheder. Enten er det sjusk, eller også er det bevidst manipulation af data, som kastes ind i en enormt vigtig igangværende politisk debat. Det er dybt problematisk, udtaler Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

Behæftet med stor usikkerhed

I rapporten beregnes den forventede olieindvinding fra potentielle nye udbudsrunder ud fra forskellen i et grundscenarie og et scenarie uden nye udbud. Det er på baggrund af denne forskel, at det forventede udbytte på 16 mia. kr. beregnes.

Energistyrelsen understreger, at efterforskningspotentialet i sagens natur er behæftet med stor usikkerhed, og at beslutningen om nye udbudsrunder også kan have stor effekt på, hvor meget af efterforskningspotentialet, der realiseres inden for de eksisterende tilladelser. 

- Det er klart, at der er store usikkerheder, da ingen jo ved præcist, hvor meget olie der ligger derude, eller hvordan markedet vil reagere på politiske beslutninger, men når man går ud med et så konkret tal som 16 mia. kr., så må det baseres på nogle rimelige antagelser, og her mener jeg, det er alt for simpelt at sige, at hele efterforskningspotentialer er relateret til nye udbudsrunder, særligt når Energistyrelsen ligger inde med en opdeling, der er mere detaljeret, siger Claus Ekman.

Dertil kommer store usikkerheder om fremtidige oliepriser, som den seneste oliekrise tydeligt har klargjort. Her er prisen på nordsøolie faldet fra godt 66 dollar pr. tønde olie ved årsskiftet til i dag 25 dollar pr. tønde. 

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet