dknyt
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Prisen på Baltic Pipe stiger med en milliard kroner
I Danmark lægges nye rør i dele af Jylland, i Lillebælt, på Fyn og hen over Sjælland. Desuden skal der lægges rør i Nordsøen og på tværs af Østersøen.
Foto: Palle Peter Skov

Prisen på Baltic Pipe stiger med en milliard kroner

Energinet forventer, at prisen på Baltic Pipe bliver en mia. kr. dyrere end budgetteret. Således ender den endelige pris på 8,2 mia. kr. Stop af anlægsarbejdet og stigende priser er blandt årsagerne til prisstigningen.
4. OKT 2021 10.08

Energinet har revideret budgettet på den danske del af Baltic Pipe. Projektet bliver således knap knap en mia. kr. dyrere. Der er flere årsager til den store fordyrelse af projektet, oplyser Energinet.

Den største post skyldes det delvise stop af anlægsarbejdet, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet i slutningen af maj måned underkendte Miljøstyrelsen tilladelse til projektet. Stoppet medfører en fordyrelse på ca. 600 mio. kr.

Derudover har designændringer på ilandføring fra Nordsøen og integration på den eksisterende Nybro terminal medført flere omkostninger end forventet, ligesom stor efterspørgsel efter entreprenørydelser også været med til at drive den samlede pris på projektet op, forklarer Energinets direktør for internationale relationer.

- Vi har været nødt til at revidere budgettet, fordi der er kommet en række uforudsete udgifter, ikke mindst i forbindelse med miljøtilladelsen, hvor det midlertidige anlægsstop medfører en masse ekstra udgifter til entreprenørerne, der allerede var i fuld gang, siger han. 

Budgettet er tidligere blevet hævet

Anlægsomkostningerne på Baltic Pipe løber med det reviderede budget op i 8,2 mia. kr. Budgettet justeres løbende, så det afspejler ændringer i udgifterne, efterhånden som projektet skrider frem. Energinet har en gang tidligere, i 2020, udvidet budgettet, dengang med knapt 600 mio. kr. Det skete efter størstedelen af udbuddene på projektet var afsluttet, og udgifterne til anlægsarbejdet blev større end forventet.

Det er dog ikke sikkert, at budgetændringen bliver den sidste, således er der fortsat stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af det midlertidige anlægsstop efter Baltic Pipes miljøtilladelse blev hjemsendt til fornyet behandling.

I øjeblikket er Energinet i gang med forhandlinger med entreprenørerne om fornyede tidsplaner og hvilke udgifter forsinkelsen medfører.

- Entreprenørerne skal selvfølgelig have dækket de omkostninger, de har krav på, men vi har en forpligtelse til at minimere omkostninger på projektet og sørge for, at gasforbrugere ikke skal betale mere end højest nødvendigt, for at projektet er blevet sat midlertidigt i stå, mens der bliver udarbejdet en ny miljøtilladelse, siger Torben Brabo. 

På trods af fordyrelsen kan de danske forbrugere dog fortsat se frem til en besparelse på deres tariffer på to mia. kr. oplyser Thomas Bardo.

Baltic Pipe skal sende norsk gas til Danmark og primært Polen. Rørledningen er med til at gøre Polen uafhængig af russisk gas og bidrager til forsyningssikkerhed og CO2-reduktioner. Baltic Pipe forbindes i Nordsøen til en norsk gasledning, desuden lægges der nye sørør i Nordsøen, over dele af Jylland, under Lillebælt, over Fyn og hen over Sjælland til Faxe-området. Rørledningen forventes at være klar til brug i 2023. 

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet