DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Power to X kan hjælpe Danmark med at nå 2030-mål

Power to X er oplagt til at skabe CO2-reduktioner, både før og efter 2030, viser ny analyse fra Energinet.

Hvis Danmark skal nå sit klimamål i 2030 og klimaneutralitet på lang sigt, er det er ikke nok, at strøm fra vind og sol erstatter benzin og diesel i personbiler, skubber naturgas, kul og olie ud af opvarmning af huse og tager over efter fossile brændsler i dele af industriens procesvarme. Det skrever Energinet.

Folketingets beslutning om 70 pct.reduktion af drivhusgasser i 2030 kræver mere end direkte elektrificering i de sektorer, der i dag bruger energi - altså elbiler i stedet for benzinbiler, elektriske varmepumper i stedet for naturgaskedler osv.

Det viser analysen: 'Systemperspektiver ved 70 pct.-målet og storskala havvind' lavet af Energinet Elsystemansvar. - I jagten på yderligere CO2-fortrængning er indirekte elektrificering via Power-to-X en mulighed.

Grøn strøm kan omdannes til brint og herfra eventuelt videre til grøn ammoniak, grøn metanol eller lignende og dermed fortrænge fossil energi i sektorer, der ikke umiddelbart kan køre på strøm eller batteri, fx tung transport, dele af industrien, olie- og gasproduktion mm, siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder i Energinet Elsystemansvar. Alternativt skal vi indfange og lagre CO2 i undergrunden for at nå i mål.

CO2 skal ned fra 31 til 10-12 mio. ton
Analysen giver ikke et samlet bud på, hvordan samfundet præcist er skruet sammen i 2030, men den viser via forskellige - men mulige - udfaldsrum, at CO2-udledningen fra alle dele af energisektoren skal reduceres fra ca. 31 mio. ton per år til 10-12,5 mio. ton CO2 i 2030.

Direkte og indirekte elektrificering i den forventede størrelsesorden medfører et markant øget elforbrug, måske op til en fordobling i forhold til i dag. Langsigtede analyser er derfor vigtige for, at Energinet kan nå at omstille el- og gassystemerne og sikre at de er rigtigt dimensioneret, så energien fortsat kan transporteres rundt i landet og forsyningen holdes intakt. Det tager typisk mange år at planlægge nye markedsløsninger, lave nye digitale løsninger, skabe fundamentet for nye energiklynger eller bygge ny infrastruktur.

Storskala havvind og Power To X
Regeringens vision om storskala havvind i de danske farvande er nødvendig for at omstille hele samfundet til 100 procent grøn energi. Særligt Nordsøen rummer stort potentiale til at forsyne både Danmark og en stor del af Europa med grøn strøm.

Men det danske 2030-mål kræver ikke i sig selv fuld skalering af visionen om 10 GW havvind. Udbygning af havvind i den størrelse vurderes først nødvendig efter 2030, og her kan Power-to-X blive en afgørende medspiller. Brint og andre grønne brændsler kan typisk produceres i de timer, hvor der er langt mere vind og sol end det 'almindelige' elforbrug, og dermed kan Power-to-X-anlæg også producere grønne brændsler til de sektorer, der efter 2030 er udset til at skulle blive 100 pct. grønne, fx grøn ammoniak som brændsel til skibstrafik, grøn jetfuel til flytrafik mv.

MG

Tilmeld dig nyhedsbrevet