Odense Havns omsætning stiger med 12 pct.: Fremtidig vækst skal komme via grøn industri

Omsætningen lander på 185,6 mio. kr., mens overskudet stiger 19,9 til 28,7 mio. kr. Desuden er der investeret millioner i bedre faciliteter bl.a. til havvindindustrien.
11. MAJ 2022 13.06

Der er gang i forretningen på Odense Havn. Det seneste år har havnen investeret massivt i havnens faciliteter, med det mål på sigt at blive verdens største havneaktør inden for grøn omstilling og bæredygtig, energirigtig industri. 

Alene sidste år lød investeringerne på 220 mio. kr., og ser man over en fireårig periode, har havnen investeret knap en milliard kroner. Det fremgår af havnens årsrapport og årsregnskab for 2021.

- Den styrke, som vi bygger op i disse år, skal bruges til at sikre vores fremtidige position som en produktionshavn i verdensklasse. Intet mindre. Vi er langt forbi det punkt, hvor vi taler om ”grøn omstilling”. Vi arbejder med ”grøn udvikling”. Sammen med vores kunder har Odense Havn A/S løftet sig væk fra den spæde omstilling. Der er nu turbo på en udvikling, der skal gøre verden grønnere og bringe os væk fra afhængigheden af fossile brændstoffer. Dét er der perspektiv i, siger CEO for Odense Havn A/S, Carsten Aa. 

2021-regnskabet viser en stigning i nettoomsætningen til 185,6 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 12 pct. i forhold til året før. Også årets resultat steg fra 19,9 til 28,7 mio. kr. i 2021, hvilket giver en overskudsgrad på 19 pct. 

Det fundamentet skal bruges til at fortsætte havnens udvikling, hvor havnen satser på at spille en stadig større rolle i den internationale grønne udvikling, hvilket skal føre til vækst både på langt sigt, men også på kort sigt hvor havnen i år forventer i en stigning i både omsætning og resultat på 20-25 pct.

- Vi er klar til fortsat at levere ambitiøst i fremtiden og være second-to-none med anlæg og faciliteter, når kunderne har brug for dem. Derfor ser vi fortsat tilgang af kunder, der ser perspektivet i grøn udvikling, bæredygtig produktion, uafhængighed af fossile brændstoffer, genanvendelse og højteknologisk energiudvikling, hvad enten det handler om at innovere, producere og teste fremtidens grønne produkter, siger Carsten Aa. 

Havnen genererer direkte og indirekte i alt 6.500 jobs, heraf over 700 medarbejder i den direkte vindsektor. 

amp