DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Aalborg havns nye godsbaneterminal stod færdig tidligere i år.
Foto: Port of Aalborg

Med genbrug sparer Aalborg Havn 2.000 tons CO2 ved opførsel af godsbaneterminal

Aalborg Havn har fornyligt indviet en nye godsbaneterminal. Den er blevet til ved brug af overskuds- og genbrugsmaterialer. Det har resulteret i en markant CO2-besparelse på knap 2.000 tons.
19. MAR 2021 9.35

En besparelse på knap 2000 tons CO2 eller hvad der svarer til havnens samlede energiforbrug i mere end to år, så meget har Port of Aalborg sparet ved at bruge overskydende genbrugsmaterialer til opførslen af havnens nye godsbaneterminal.

Det nye område udgør et areal på 18.950 kvadratmeter samt et 430 meter langt rillespor. I forbindelse med anlæggelsen har Port of Aalborg arbejdet målrettet med at minimere klimaaftrykket ved blandt andet at anvende alternative byggematerialer.

I samarbejde med jernbaneentreprenørselskabet Aarsleff Rail har Port of Aalborg genanvendt overskydende materialer fra sporrenoveringen af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg. 

Under anlægsarbejdet af det nye terminalområde er der konkret anvendt ikke-forurenet jernbaneballast og granit frem for cementstabiliseret grus og stabilgrus, og det har minimeret klimapåvirkningen betragteligt.

Beregninger fra ingeniørvirksomheden Niras viser således, at den opførte godsbaneterminal er en langt mere CO2-venlig løsning end det oprindeligt udbudte projekt.

- På bagkant af opførelsen har tal vist, at der er opnået en besparelse på omkring 1.950 tons CO2 i forhold til det oprindelige projekt. Det svarer til havnens samlede energiforbrug over to år, så det er en markant besparelse, det drejer sig om, siger projektleder hos Port of Aalborg, Mikkel Kalmo Guldhammer.

Den nye godsbaneterminal er allerede taget i brug til håndtering af en stigende mængde gods, der ankommer med tog til Aalborg havn.

- Det er selvsagt meget positivt, at opførelsen af godsbaneterminalen har givet en stor CO2-besparelse, samtidig med at den kan understøtte den positive udvikling inden for jernbanesegmentet, som er et konkurrencedygtigt og grønt alternativ til vejtransport, siger Mikkel Kalmo Guldhammer.  

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet