DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Lille nedskrivning af olie- og gasproduktionen i ny prognose

Produktionen af olie og gas nedskrives med 1 pct. i ny prognose af Energistyrelsen, men forventes at stige, når produktionen på Tyra-feltet genoptages efter genopbygningen.
2. SEP 2020 11.24

Produktionen af olie og gas nedskrives med 1 pct. i ny prognose af Energistyrelsen. Olieproduktionen i 2020 ventes at blive 4,8 mio. kubikmeter, svarende til ca. 83.000 tønder olie pr. dag, hvilket er en nedskrivning på 4 pct. i forhold til sidste års skøn.

Det skyldes primært, at Energistyrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter med nedlukningen af Tyra-feltet. I 2024 ventes olieproduktionen at være 28 pct. højere end i 2020 som resultat af genopbygningen af anlæggene på Tyra-feltet.

Danmark ventes fortsat at være nettoimportør af olie.

For gas er Energistyrelsens opgørelse for de kommende fem år stort set uændret. Energistyrelsen forventer, at produktionen af salgsgas bliver 1,1 mia. kubikmeter i 2020, svarende til ca. 21.000 tønder olieækvivalenter pr. dag.

For 2020 er der er foretaget en revurdering af produktionen på nogle af de større felter, som samlet set fører til et uændret skøn for produktionen i 2020 i forhold til den tidligere prognose.

Produktionen af salgsgas ventes at stige til 3,0 mia. kubikmeter i 2024 som følge af genoptagelsen af produktionen på Tyra-feltet. Skønnet er i gennemsnit nedskrevet med fire pct. i perioden frem mod 2024 sammenlignet med sidste års prognose. Det skyldes hovedsagelig en revurdering af gasproduktionen på nogle af de større felter.

Danmark vil fortsat være neteksportør af gas frem til 2035 bortset fra årene 2020-2021.

Energistyrelsen har desuden opdateret ressourceopgørelsen, som viser, at de samlede reserver og betingede ressourcer i den danske del af Nordsøen er 135 mio. kubikmeter olie og 77 mia. kubikmeter salgsgas pr. 1. januar 2020. Det er en opjustering i forhold til sidste års opgørelse.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet