Klimapartnerskab-formand med millioninvesteringer i olie fra tjæresand

PensionDanmark-direktør investerer trecifrede millionebeløb i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliefelter.
2. JUN 2021 10.13

Finanssektorens formand for regeringens klimapartnerskaber og adm. dir. for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, har ansvaret for trecifrede-million obligationsinvesteringer i en række olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliefelter, skriver Økonomisk Ugebrev, som har screenet pensionkassens investeringer.

Obligationsinvesteringerne i fossile kapacitetsudvidelser omfatter også olieproduktion fra tjæresand, der er en af de mest miljøskadelige udvindingsformer med store konsekvenser for landområder, kulturelle værdier og lokalbefolkningers levevilkår.

På PensionDanmarks oversigt over obligationsinvesteringer finder man for eksempel flere obligationer udstedt af canadiske Cenovus Energy, der investerer i nye oliefelter baseret på tjæresand.

Cenovus er et selskab, der er ekskluderet i flere andre pensionsselskaber. Selskabet har i januar opkøbt et andet tjæresandsolieselskab, Husky Energy, og er nu blandt verdens allerstørste olieselskaber med fokus på olieudvinding fra tjæresand.

- PensionDanmark har bl.a. engageret en ekstern forvalter til at bistå os med eksponering mod det nordamerikanske marked for virksomhedsobligationer. Da PensionDanmark ikke har foretaget en formel eksklusion af selskaber involveret i tjæresand, har forvalteren ikke set bort fra de nævnte selskaber, men PensionDanmark ser ikke tjæresand som en del af fremtidens energimix, siger Jan Kæraa Rasmussen, head of ESG hos PensionDanmark.

- Vi har en bred investeringsportefølje

Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar har screenet PensionDanmarks obligationsliste, og den nævnte investering i Cenovus er langt fra undtagelsen i forhold til fossile selskaber, der ekspanderer sin kapacitet i fossilproduktion baseret på tjæresand.

Også canadiske Meg Energy og Vermilion Energy optræder på listen. Meg Energy er blandt de ti største olie-tjæresands selskaber i verden, ligesom Vermillion Energy er et geografisk centralt placeret olieselskab i et canadisk område, hvor olien især produceres fra tjæresand.

Obligationslisten viser, at PensionDanmark har for et trecifret millionbeløb investeret i obligationer, udstedt af olieselskaber mange steder i verden. Blandt dem også de mere velkendte Total, Occidental Petroleum og Lukeoil, hvoraf de to sidstnævnte bl.a. af det PRI-støttede (Principles for Responsible Investment) initiativ, Transition Pathway, langt fra lever op til Parisaftale-målet om maksimalt to-graders global temperaturstigning.

På PensionDanmarks obligationsliste finder man også en lang række statsejede olieselskaber fra lande som Rusland, Kina, Venezuela, Mexico og Indonesien og Aserbajdsjan. PensionsDanmark stiller altså også kapital til rådighed for mange staters olieselskaber alt imens de investerer i nye virksomheder, der skal opsamle udledningerne.

- Vi har en bred investeringsportefølje, hvor vi tilstræber en betydelig risikospredning, og har derfor investeringer inden for mange sektorer, siger Jan Kæraa Rasmussen om de mange fossile investeringer.

Sorte og grønne investeringer

Pensionskassen har netop oplyst at den har investeret ”et pænt trecifret millionbeløb” i den grønne teknologivirksomhed Stiesdal, som udvikler anlæg til CO2-fangst og -lagring.

Investeringerne i det mest sorte fossile kapacitetsudvidelser fastholdes altså samtidig med, at Pensionskassen tillige øger sine investeringer i ny grøn teknologi, der skal opfange CO2-udledningerne.