Inoes glad for Folketingets CCS-aftale

Onsdag vedtog Folketinget en aftale om rammerne for et udbud af tilladelser til at lagre CO2 i undergrunden fjerner en del af risikoen fra virksomhederne.
23. JUN 2022 11.32

Et bredt forlig i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev onsdag enige om, at staten skal være 20 pct. medejere af tilladelser til CO2-lagring i undergrunden via Nordsøfonden.

Aftalen bringer glæde hos Ineos, som er en af de aktører, som arbejder på at få lov at lagre CO2 i tidligere olie- og gasfelter i Nordsøen. Ineos er bl.a. indvolveret For dem understreger aftalen det store behov for CCS fremadrettet.

CCS bliver helt afgørende for, at vi kan indfri klimamålene, men er samtidig også en fantastisk mulighed for Danmark for at skabe et nyt grønt eventyr ved at udnytte det store potentiale i den danske undergrund og de mange kompetencer, vi har på Nordsøen, siger Mads Weng Gade, der er landechef for Inoes i Danmark, i en pressemeddelelse fra Danske Rederier. Han fortsætter: 

- Det har været vigtigt, at der kom en afklaring af rammevilkårene. Det er naturligvis meget positivt, at den danske stat ønsker at gå med i udviklingen af CCS i Danmark ved at gå med i CO2-lagringstilladelserne. Nu haster det bare med at få startet udbuddet af lagringstilladelser, så vi kan komme i gang og nå målet om lagring af CO2 i Danmark fra 2025.

Medejerskabet er aftalt for at fjerne en del af risikoen fra de private aktører og dermed hjælpe CO2-lagringen i gang. Bliver CCS en god forretning får staten del i overskuffet i henhold til deres medejerskab. Alt i alt en god aftale, mener Danske Rederier.

- Det er gode nyheder, at der på ryggen af den danske CCS-strategi nu er kommet klarhed om rammerne for tilladelserne til lagring af CO2 i Nordsøen. Det er et vigtigt skridt i videreudviklingen af CCS som dansk klimaløsning og ikke mindst som kilde til dansk vækst og beskæftigelse. Nu skal der så arbejdes videre, så vi kan få licenserne tildelt hurtigst muligt, siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

CO2-lagring i dansk undergrund kan ske fra 2025. 

amp