Industriens Fond bevilliger 11 mio. kr. til etablering af Dansk Center for Energilagring

Dansk Center for Energilagring kan snart være en realitet. Centeret skal efter planen etableres og udvikles over de næste to år og skal blandt andet beskæftige sig med lagring af grøn energi fra vindmøller.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.