Grøn eksport steg med knap 10 mia. kr. fra 2015 til 2018

KORT NYT4. AUG 2020 9.47

Grønne virksomheder er mere produktive og eksporterer for mere per medarbejder end gennemsnittet, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). 

Analysen viser ligeledes, at Danmarks eksport af grønne varer og tjenester er vokset med 9,5 mia. kr. fra 2015 til 2018 til mere end 80 mia. kr. Det gælder eksempelvis vindmøller, forskning i ressourcebesparelser eller miljøbeskyttelse. 

Den voksende eksport kræver desuden færre medarbejdere, end hvad sådan en vækst normalt ville kræve af virksomhederne. I 2018 havde lå den grønne eksport på 1,1 mio. kr. per årsværk, men der i den samlede økonomi blev eksporteret for 700.000 kr. per årsværk. Der mangler dog indberretninger fra en række brancher, men AE vurderer stadig, at der blev eksporteret for mindst 300.000 kr. mere per årsværk i de grønne virksomheder. 

esl