DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

GEUS med i internationalt projekt om CCS-projekt

I forbindelse med et nyt Horizon 2020-projekt leder GEUS forskningen i midlertidig og permanent lagring af CO2 i dybe sandstensreservoirer i Danmark.
13. JUL 2021 15.35

Partnere fra både den industrielle og den akademiske verden i Danmark, Holland, Storbritannien, Rumænien, Grækenland, Kina og Canada er gået sammen i det europæiske innovationsprojekt ConsenCUS – Carbon neutral clusters through electricity-based innovations in Capture, Utilization and Storage.

ConsenCUS er et fireårigt internationalt innovationsprojekt under EU-programmet Horizon 2020. Det undersøger, hvordan innovation inden for elektrokemisk drevet CO2-lagring og –konvertering kan kombineres med sikker transport og lagring gennem et økonomisk bæredygtige netværk med særlig fokus på interaktionen mellem lokalsamfund og teknologisk udvikling.

I ConsenCUS vil De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) fokusere på at nedbringe risici forbundet med midlertidig lagring af COi dybe sandstensreservoirer.

Ifølge Nikolai Andrianov, der er forsker i Afdeling for Reservoirgeologi i GEUS, er der flere grunde til, at det er ønskeligt at kunne lagre CO2 midlertidigt.

- Når CO2 skal transporteres via rørledninger fra kilde til permanent lager, kan midlertidig lagring være nyttigt for at minimere variationer i strømningshastigheden eller for at sikre fleksibilitet i håndteringen af eksempelvis minimum- og maksimumtryk i rørledningerne, forklarer Nikolai Andrianov og fortsætter: 

- Hvis CO2 skal transporteres med skib til et permanent geologisk lager under havet, er der behov for et mellemliggende ”bufferlager” til at imødegå den fortsatte CO2-udledning fra en industriel udleder. På længere sigt kan der også opstå en interesse i at bruge den midlertidigt lagrede CO2 til at producere råvarekemikalier og materiale.

I forbindelse med undersølgeserne i Danmark vil man have fokus på de geologiske lokaliteter Stenlille og Havnsø. 

 

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet