DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fredericia Havn vil fordoble kapaciteten på containerterminal

Fredericia Havn og ADP gør klar til det største havneudvidelsesprojekt i havnenes historie. Havneudvidelsen er netop sendt i myndighedsbehandling.
3. JUN 2021 11.29

Fredericia Havn er en af Danmarks største transport- og logistikknudepunkter. Havnen kan desuden se frem til at spille en endnu større rolle, når et nationalt og internationalt Power-to-X eventyr vil tage fat i regionen.

Havnen står nu overfor en historisk udvidelse, som skal fordoble containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder og understøtte ADP’s mål om at blive fossilfri i 2030. 

En investering på et trecifret millionbeløb i en moderne containerterminal og en ny RO/RO terminal vil understøtte udviklingen af Fredericia Havn som Danmarks multimodale knudepunkt, hvor tiltrækningen af flere rederier naturligt vil skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark, skriver ADP i en pressemeddelelse. 

- Vores containerforretning har de senere år haft rekordhøj volumen, og vores fremskrivninger viser, at den øgede efterspørgsel efter søtransport vil fortsætte i takt med den globale vækst og stigende samhandel konsolideret omkring de store logistikknudepunkter, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP, og tilføjer:

- Vi vil tage del i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en udvidelse af vores havneinfrastruktur i Fredericia, så både arealer, sikkerhed og logistik-flow kan følge med de øgede containermængder. Vi ser allerede nu, at containermarkedet flytter sig i retning af vores transport-korridor, og med den rette infrastruktur, kan vores containerforretning blive dobbelt så stor i årene fremover.

Etableringen af en ny, moderne container– og RO/RO terminal vil kunne bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid, hvor der udvikles til væksten i grønne transportformer. Her skal fx kraner og øvrigt materiel drives via strøm eller alternative brændstoffer. 

Havneudvidelsen er netop sendt i myndighedsbehandling, herunder VVM-redegørelse og miljøvurdering, og først herefter kan anlægsarbejdet påbegyndes. Den ny container- og RO/RO terminal forventes i brug ultimo 2024.

Containerterminalen etableres i Vesthavnen, hvor nuværende kajanlæg forlænges med 230 m til en samlet kajlængde på 485 m ud til 15 meter vanddybde. Containerarealet udvides til samlet set 170.000 kvadratmeter med en estimeret fremskrivning på 160.000 TEU i 2026-2027.

esl

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet