Esbjerg Havn bliver medlem af Getting to Zero Coalition

KORT NYT21. DEC 2020 11.03

Esbjerg Havn er blevet en del af koalitionen Getting to Zero Coalition, som er et samarbejde, der arbejder for at de første emissionsfrie skibe senest skal se dagens lyst og havets vand i 2030. 

- Skibsfart er en international størrelse og kender ingen grænser. Derfor er internationalt samarbejde også bydende nødvendigt, når det handler om indsatsen for nul-emissions skibsfart. Vi har brug for at tale sammen, siger Jesper Bank, der er salgsdirektør på Esbjerg Havn.

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, har en ambition om at reducere den samlede udledning af drivhusgasser i international skibsfart med mindst 50 procent i forhold til 2018-niveauerne inden 2050. ’Getting to Zero Coalition’ er sat i verden for at hjælpe til med at nå det mål. Koalitionen arbejder inden for fire temaer: ’Brændstoffer og teknologier’, ’motivering af first movers’, ’fair konkurrencemæssige markedsbetingelser’ og ’globale muligheder for nulemission fra brændstofeksport’. For Esbjerg Havn vil fokus især være at bidrage med og at opnå mere viden om den maritime industris behov for havneinfrastruktur.

amp

Nyhedsbrev