DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Energinet gør klar til at lukke Baltic Pipe-arbejdet ned midlertidigt
Fire km gasrør er trukket gennem Lillebælt – fra Sdr. Stenderup ved Kolding til en strand ved Middelfart. Nu bliver arbejdet lukket ned indtil at der er en ny miljøtilladelse.
Foto: Energinet, Maria Tuxen Hedegaard

Energinet gør klar til at lukke Baltic Pipe-arbejdet ned midlertidigt

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe. Energinet skal derfor lukke midlertidig ned for projketet, som lige nu er "en 210 km lang byggeplads".
7. JUN 2021 8.38

Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte i sidste uge Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet, da man havde givet tilladelsen, før det var tilstrækkeligt belyst, hvordan fx hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder bliver beskyttet under arbejdet. 

Derfor må Energinet midlertidig træde på bremsen og lukke ned for arbejdet med projektet, indtil at der er en ny redegørelse og tilladelse, som Miljøstyrelsen skal stå for. Det er dog endnu uklart, hvornår man kan genoptage arbejdet. 

- Vi er i tæt dialog med Miljøstyrelsen omkring, hvordan vi opnår de fornødne tilladelser og hurtigst muligt får en afklaring af, hvordan arbejdet kan fortsætte. Så snart vi kan melde klart ud om konsekvenserne, gør vi det, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter. 

Der er selvsagt mange spørgsmål fra dem, der lægger jord til projektet og naboerne dertil, som er direkte berørt af projektet.  Projektet har allerede været ramt af forsinkelser på Sjælland. Energinet besluttede sidste år at have erstatning til de berørte lodsejere. 

- Vi møder forståeligt nok rigtig mange spørgsmål om, hvad det betyder for tidsplan, økonomi, erstatninger og meget andet – ikke mindst spørgsmål fra de mange, der lægger jord til gasledningen eller er naboer, og fra brugerne af den kommende gasledning. Vi vil rigtig gerne svare på alle spørgsmål og minimere den usikkerhed, der helt naturligt er på baggrund af afgørelsen om miljøtilladelsen.

210 km lang arbejdsplads

Det er dog ikke bare lige sådan, at lukke ned for arbejdet med et projekt i Baltic Pipe-størrelsen. 

- Vi har en 210 km lang byggeplads på tværs af Danmark, og vi kan ikke bare hoppe ud af gravemaskinerne og forlade byggepladserne. Vi skal lukke ned på en forsvarlig måde, og derfor vil der stadig være folk, som arbejder flere forskellige steder på strækningen, siger Marian Kaagh. 

Derfor går Energinet nu igang med sikre, at byggepladserne bliver lukket forsvarligt, indtil arbejdet kan genoptages, når der igen er givet tilladelse til projektet. 

- Vi skal sørge for, at ingen personer kommer til skade – både dem, der arbejder med projektet, og de folk der bor og færdes langs byggepladserne. Vi skal også sikre, at det sker miljømæssigt forsvarligt, så vi ikke uforvarende kommer til at gøre skade med en brat nedlukning, fx hvis vi stoppede midt i arbejdet med at krydse et vandløb fremfor at færdiggøre krydsningen, siger Marian Kaagh.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet