DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Det Blå Danmark vækster på trods af mindre rolle for olie og gas

Trods hårde kår efter krisen og en bremsning af olie og gas branchen, vækster Det Blå Danmark fortsat, viser en ny statusrapport fra Cowi.
31. JAN 2020 11.26

Det Blå Danmark vækster fortsat - omend begrænset - selvom branchen er påvirket af den faldende produktion i olie og gas sektoren. Det viser en ny rapport foretaget af Cowi for Søfartsstyrelsen, der har kortlagt  beskæftigelse og produktionen i Det Blå Danmark. 

Rapporten viser blandt andet, at branchen eksporterede for godt 258 mia. kr. i 2018, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. 

I perioden fra 2005-2015 har Det Blå Danmark haft en produktionsvækst på 0,2 pct. om året. Her har det ikke været muligt at inkludere udviklingen fra 2015-2016, da Danmarks Statistik ændrede definitionen af branchen 'Olie og gas'. 

Skibsfarten blev ramt hårdt af krisen i 2009, men har sidenhen genvundet den tabte indtjening og produktivitet, og har samlet set oplevet en produktivitetsvækst på 3,7 pct. om året mod 0,9 i den samlede danske økonomi. Branchen Udstyr har oplevet en høj gennemsnitlig produktivitetsvækst på 4,5 pct. om året, noteres det blandt andet i rapporten. 

Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark direkte 60.271 personer. Samlet set beskæftiger Det Blå Danmark 96.164 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til henholdsvis 2,1 pct. og 3,4 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. 

Produktionen i Det Blå Danmark er i 2018 på 350 mia. kr. og en bruttoværditilvækst (BVT) på 83,6 mia. kr. Det svarer til 8,9 pct. af den samlede produktion og 4,4 pct. af BVT i den samlede økonomi.

esl

Læs hele rapporten her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet