dknyt
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

De Økonomiske Råd efterlyser klarhed om CO2-afgift

De Økonomiske Råd har onsdag præsenteret sin analyse aktuel dansk økonomi og de langsigtede effekter af corona. Endnu engang anbefaler rådet desuden at indføre en ensartet CO2-afgift og advarer mod, at usikkerhed vil gøre omstilling endny dyrer
7. APR 2021 13.31

Det er ikke noget nyt, at De Økonomiske Råd anbefaler at indføre en ensartet CO2-afgift. Faktisk, så påpeger rådet det selv i sin seneste rapport, der tager temperaturen af dansk økonomi og de langsigtede effekter af corona: "Formandskabet har flere gange anbefalet, senest i De Økonomiske Råds formandskab, at der indføres en ensartet CO2e-afgift på alle udledninger af drivhusgasser, og at denne skal være drivkraften i klimaomstillingen." 

Regeringen har allerede nedsat et råd, der skal være med til at undersøge, hvordan en eventuel afgift kan skrues sammen, efter afgiften ikke blev en del af sidste års klima-aftaler.

De Økonomiske Råd hæfter sig dog ved, at det ikke blot er et spørgsmål om, hvorvidt en ensartet CO2-afgift bliver indført, hvor dyr den skal være, men også hvordan og hvornår den bliver annonceret og indført. 

"Det er imidlertid ikke en nødvendighed, at en høj og ensartet drivhusgasbeskatning indføres med det samme. Så længe annonceringen er troværdig, har virksomhederne og husholdningerne incitament til at tage hensyn til afgiften, når der foretages investeringer inden den faktiske indførelse af beskatningen," skriver rådet. 

Det er derfor i høj grad et spørgsmål om troværdighed.

Ifølge rådet giver afgiften – og visheden om at den kommer – "virksomheder og husholdninger de rette tilskyndelser i deres investeringsbeslutninger, og i det omfang virksomheder og husholdninger anser planen for indførslen af CO2e-afgiften for troværdig og tilstrækkelig til at målet nås, vil investeringer i teknologier med lavt drivhusgasindhold ikke blive udskudt pga. usikkerhed om den fremtidige CO2e-regulering." 

Omvendt advarer rådet om at usikkerheder om en ensartet CO2-afgift vil få virksomheder og husholdninger til at drage investeringsbeslutninger i langdrag, mens de afventer en afklaring. Og desto længere tid man venter, desto dyrere bliver det at omstille sig, vurderer rådet. 

"I værste fald kan denne usikkerhed medføre så store udskydelser af nødvendige grønne investeringer, at man op mod 2030 kommer til at vælge mellem at gennemføre meget dyre tiltag for at nå 70 pct.-målet eller at udskyde målopfyldelsen," skriver De Økonomiske Råd. 

De Økonomiske Råd opfordrer derfor regeringen til at skabe klarhed for afgiftsforløbet frem mod 2030. En udmelding behøver ikke at have alle mellemregningerne på plads, lyder det fra De Økonomiske Råd, så længe implementeringen afventer dette arbejde, lyder det i rapporten. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet