Danske Rederier og Aarhus Universitet sætter fokus på robotter

I et nyt projekt går Danske Rederier og Aarhus Universitet sammen om at undersøge udfordringer og muligheder med digitaliserede og automatiserede kolleger i branchen.
5. MAR 2020 8.24

Robotten som kollega? Sådan spørger Danske Redderier i et oplæg til et kommende seminar, hvor indsigter, analyser og anbefalinger vil danne grundlag for fælles drøftelser af nye tiltag og satsninger i Det Blå Danmark i samarbejde med Aarhus Universitet.

- Ny teknologi betyder, at vi kan gøre meget smartere, nemmere, mere effektivt i morgen, end vi kunne i går. Men hvilken betydning har digitalisering og automatisering for os som mennesker – især om bord på skibene hvor man jo agerer ret isoleret. Det, syntes vi, er interessant at lære meget mere om, for de nye teknolgiers succes afhænger jo også af de mennesker, der skal implementere dem, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, Innovationschef hos Danske Rederier i en pressemeddelelse.

Projektet leverer en problem- og mulighedsafdækkende kvalitativ undersøgelse af, hvad der – også i følge branchen selv – understøtter og hæmmer videndeling, åben innovation og gensidig læring. 

- Vi har forsøgt at få mange forskellige stemmer repræsenteret i de to undersøgelser, da der i Det Blå Danmark jo netop er mange forestillinger og antagelser om de nye teknologier, og ikke alle matcher virkelighed og hverdagspraksis, siger lektor, Ph.d., Jakob Krause-Jensen fra Aarhus Universitet. 

Projektets mål har været at skabe ny viden om, hvordan relationen mellem menneske og automatiserede teknologier udvikles og forandres, når de bliver ’kolleger’.

I forlængelse heraf kommer forskerne med anbefalinger om, hvilke nye ikke-tekniske kompetencer og nye arbejdsformer, der skal udvikles i rederibranchen.

esl