DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Dansk olie- og gasproduktion har ingen negativ indvirkning på fiskebestanden
Nyt studie viser, at olie- og gasproduktion i Nordsøen ikke har nogen direkte negativ påvirkning af fiskebestanden i Nordsøen. I stedet søger fx Marsvin mod platforme for at jage fisk, som gemmer sig ved platformene.
Foto: Eva Rosenqvist, Biofoto, Ritzau Scanpix

Nyt studie:
Dansk olie- og gasproduktion har ingen negativ indvirkning på fiskebestanden

De største påvirkninger på havmiljøet stammer fra udledninger af produceret vand, emissioner til atmosfæren fra flaring samt undervandsstøj, viser nyt litteraturstudie om de danske olie- og gasaktiviteter i Nordsøen.

Rapporten ”Effects of oil and gas production on marine ecosystems and fish stocks in the Danish North Sea” er netop blevet færdiggjort og publiceret. Rapporten er resultatet af et litteraturstudie af den danske olie- og gasproduktions potentielle påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen med fokus på økosystemer og fiskebestande.

Studiet fokuserer alene på potentielle påvirkninger fra den danske olie- og gasindustri og omfatter de forskellige faser af olie- og gasproduktionen, herunder efterforskning, installation, drift og dekommissionering (nedlukning).

Rapporten konkluderer, at de største påvirkninger på havmiljøet fra den danske olie- og gasproduktion stammer fra udledninger af produceret vand (vand fra brøndene, som dannes, når der produceres olie og gas, og som indeholder kemikalier og olierester), emissioner til atmosfæren fra flaring (afbrænding af gas) med efterfølgende potentiel aflejring til havmiljøet samt generering af undervandsstøj.

Det har dog ikke været muligt at kvantificere de forskellige påvirkninger på havmiljøet, da der mangler specifik viden vedrørende påvirkninger.

Mulige negative påvirkninger på fiskebestande i områder med forskellige intensiteter af udledt produceret vand er blevet undersøgt i en matematisk model. Denne analyse viste ingen negativ indvirkning af olie- og gasproduktionen på fiskebestandene.

Kommercielt fiskeri er hårdest ved havmiljøet

Der er samtidig foretaget en analyse af de kombinerede påvirkninger af forskellige menneskelige aktiviteter. Resultaterne indikerer, at de største påvirkninger på havmiljøet i Nordsøen stammer fra først og fremmest kommercielt fiskeri.

Dernæst har tilførsel af næringsstoffer og forurening med miljøfarlige stoffer ligeledes en markant påvirkning af havmiljøet.

De to første påvirkninger er ikke relateret til olie- og gasproduktionen, mens der vil være et bidrag til forureningen med miljøfarlige stoffer fra olie- og gasproduktionen. Det er dog ikke muligt at kvantificere bidraget fra olie- og gasproduktionens aktiviteter alene, lyder det i rapporten

Et andet dansk studie har tidligere vist, at mange fisk søger hen til offshore platforme, hvilket dermed kan være med til at lokke fx marsvin hen til platformene, selvom de normalt holder sig væk fra platformene på grund af støj.

- Vores data viser, at marsvin overvinder generne fra undervandsstøjen for at få fat i den større tilgængelighed af føde omkring de faste strukturer. Til sammenligning blev der fundet lige så mange marsvin omkring olie- og gasplatformene, som ved de allervigtigste beskyttede Natura 2000 områder for marsvin i de indre danske farvande, fortæller Jonas Teilmann.

Dermed vurderer forskere fra Aarhus Universitet, at udtjente platforme måske kan have en fortsat rolle at spille ude på havet i form af kunstige rev.  

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet