DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Dansk Metal: En fornuftig aftale

Dansk Metal ser positivt på aftalen om nedlukningen af olie- og gasindustrien og tror på CCS som en fremtidig jobskaber.

Dansk Metal ser positive takter i aftalen om en slutdato for olie- og gasproduktion i Danmark i 2050, som regeringen i går indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Konservative. En aftale som forbundet ser som en naturlig udvikling af, at kun et firma fortsat bød ind på produktionen.  

- Vi ser det som en fornuftig aftale. Nu kommer der sikre og faste rammevilkår for den fremtidige produktion i Nordsøen, så virksomhederne ved, hvad de skal forholde sig til, det er positivt, siger Thomas Søbye, der er cheføkonom i Dansk Metal. 

Han mener, at Dansk Metals medlemmer er klar til transaktionen væk fra sort energi. 

- Vi har i dag allerede folk, der flytter fra sort til grøn industri, og vi har en tro på, at det vil fortsætte også i fremtiden, siger han.

Især i Esbjerg vil slutdatoen måske bringe usikkerhed med sig. Olie- og gasindustrien er en markant spiller på havnen i byen på vestkysten. Derfor er der i aftalen afsat 90 mio. kr., der skal støtte Esbjerg Havns udvikling mod at blive et knudepunkt for storskala havvind. 

Pengene skal blandt andet gå til omkvalificering af medarbejdere. Om det er penge nok til at sikre, at der også er arbejdspladser i fremtiden til Dansk Metals medlemmer på Esbjerg Havn vil Thomas Søbye ikke spå om. 

 - Vi glæder os over, at der er sat penge af til udvikling i og omkring Esbjerg Havn og håber, at der også bliver fundet midler til voksen- og efteruddannelse når behovet opstår, siger han. 

Ser muligheder i CCS

Et område Dansk Metal ser som en mulig stor udbyder af arbejdspladser, er derimod i CCS-industrien (Carbon Capture and Storage). I aftalen er partierne blevet enige om, at forpligte sig til at afsætte 100 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen.

- Det er godt, der er blevet sat penge af til CCS. Vi ser en gode mulighed for at redde arbejdspladser på Nordsøen i kraft af CCS. Store dele af infrastrukturen kan genbruges, og der er borerigge og skibe, der skal bygges om så de kan bruges til CCS, det er der gode muligheder i for medlemmerne af Dansk Metal, siger Thomas Søbye. 

Hvor stort potentialet er, og om det potetielt kan blive lige så stor en arbejdsskaber, som olie- og gasindustrien har været, er dog ifølge Dansk Metal for tidligt at sige.   

- Vi håber og tror da på, at man kan skabe mange arbejdspladser inden for CCS. Vi ser rigtigt gode muligheder for, at en stor del af arbejdspladserne kan opretholdes der igennem. Lige nu vil jeg ikke sætte et eksakt tal på, det er for tidligt. Men jeg er overbevist om, at vi taler tusindvis af arbejdspladser i CCS og i den tilhørende følgeindustri, siger Thomas Søbye. 

I aftalen mellem regeringen og partierne udspecificeres det, at slutdatoen for olie- og gasindustrien ikke må forværre muligheden for, at der kan lagres CO2 i udtjente felter i Nordsøen efter 2050. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet