DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Danmark, USA og Norge lancerer nyt samarbejde om grøn skibsfart

Danmark har taget initiativ til et internationalt offentligt-privat samarbejde om at accelerere udviklingen af klimaneutral skibsfart. Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er med om bord på projektet.
2. JUN 2021 14.18

Selvom skibsfart den mest bæredygtige form for global transport af gods, står den internationale skibsfart for 2-3 pct. af de samlede globale CO2-udledninger, hvilket forventes at stige med 50 pct. i 2050 – hvis man ikke finder alternative brændstoffer og mere bæredygtige metoder. 

Danmark er dog villig til at sætte sig i spidsen for at finde løsninger, og derfor lancerer regeringen et nyt samarbejde mellem Danmark, USA, Norge og privataktørerne, Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Derudover deltager Frankrig, Ghana, Indien, Marokko, Singapore, Storbritannien og Sydkorea også. 

- Danmark har en stemme, der bliver lyttet til i resten af verden, når det handler om skibsfart og grøn energi. Derfor er jeg glad for, at der er opbakning fra USA og Norge til en international offentlig-privat mission om en klimaneutral skibsfart, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:

- Det kræver nye grønne brændstoffer, ny skibsteknologi og havne, hvor man kan tanke grønt. Denne mission skal bidrage til, at fremtidens transport af vores varer er klimaneutral – uanset om de er produceret i Kina, høstet i Afrika eller udviklet i USA. Og fra regeringens side mener vi også, at missionen kan skabe et godt fundament for den fremtidige danske eksport af grønne, maritime løsninger og grønne arbejdspladser.

Dekarbonisering af skibsfarten indgår også i regeringens globale klimastrategi og flugter med eksisterende klimainitiativer inden for energi og skibsfart. Skibsfarten forventes at blive en stor aftager af fremtidens grønne brændstoffer, som skal produceres af vind fra havvindmøller på de kommende energiøer ved brug af Power-to-X-teknologier.

Målsætningen for Shipping Missionen er, at i 2030 skal mindst fem pct. af den oceangående flåde sejle på nulemissionsbrændstoffer såsom grøn brint, grøn ammoniak eller grøn methanol og mindst 200 af disse skibe skal primært bruge de grønne brændstoffer på store handelsruter.

esl

Tilmeld dig nyhedsbrevet