Danmark sender CCS-opfordring til EU

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Danmark har sendt et opfordringspapir sammen med Holland, Norge og Sverige opfordrer EU til at satse på CO2-fangst og lagring.
25. NOV 2020 15.45

Carbon Capture and Storage (CCS) er for alvor på vej til at blive en ny stor spiller i den grønne omstilling. I Danmark er CO2-lagring på vej i Nordsøen, mens den norske regering ønsker at investere ti mia. kr. i CO2-fangst og lagring. 

Men for at CCS for alvor skal blive en succes, er det nødvendigt med europæisk opbakning og opmærksomhed.

Derfor har Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg i samarbejde med kollegaer i Holland, Sverige og Norge sendt et såkaldt non-paper til EU, hvori man opfordrer til støtte fokus på CCS. 

Et non-paper er et slags uforpligtende diskussionoplæg, men i oplægget understeger man, hvor stor en rolle, CCS kan komme til at spille, hvis EU skal lykkes med at blive klimaneutral i 2050. 

Tre ønsker

De danske, hollandske, norske og svenske politikere kommer med tre opfordringer til EU. De ønsker først og fremmest, at man får udviklet et robust, transparent og konsekvent monitering og rapporterings guidelines for transporten af CO2 i EU.

For at transport af CO2 over grænserne i EU kan blive muligt, er det nødvendigt med et sæt fælles regler og standarder på området. 

Dernæst er det nødvendigt, at EU anerkender nødvendigheden af at udvikle metoder til ikke blot at reducere CO2-udledninger, men også til at fjerne CO2 og opnå negative udledninger.

Det kan lade sig gøre eksempelvis gennem brugen af BECCS (biobrændsel kombineret med indfanget CO2) eller ved at direkte suge CO2 ud af luften. For at det kan lade sig gøre, er det dog nødvendigt at EU opsætter de rette incitatmenter og benytter sig af disse teknoloiger. 

Tilsidst opfordrer de danske politikere EU til at anerkende CCS som et europæisk projekt, som kræver en fælles europæisk indsats - og med dertilhørende opbakning og investeringer.

esl

Nyhedsbrev