DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Borgertinget: CO2-afgift er central i grøn skattereform

Borgertinget har præsenteret 117 anbefalinger til regeringens klimaplaner. En central anbefaling er en klimaafgift.
29. APR 2021 14.13

I december 2019 blev det med klimaloven besluttet, at Danmark skulle have sit første nationale borgerting på klimaområdet. Derfor blev 99 tilfældigt udvalgte borgere invitereret til at skulle rådgive klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på en række klimaspørgsmål. 

Nu er borgertinget klar med 117 anbefalinger på i alt 19 områder, så som borgerinddragelse, CO2-afgifter, landbruget, transport og VE-anlæg. 

I en næsten 100 sider lang rapport har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samlet de mange anbefalinger til ministeren og regeringen for, hvordan Danmark skal komme i mål med klimaambitionerne. 

En central anbefaling er da netop en klimaafgift, som skal være gennemskueligt for både borgere og virksomheder i Danmark. 

Borgertinget skriver blandt andet, at klimaafgiftsystemet primært skal baseres på afgifter opkrævet i produkiotnsleddet ved kilden til udlening, ligesom det er vigtigt, at "sort energi" beskattes og afgiftsbelægges. 

Det er dog vigtigt, at der bliver indlagt en overgangsperiode for alle virksomheder, som skal have tid til at sikre en langsigtet, bæredygtig omstilling. Her skal der desuden arbejdes på bedre lånemuligheder med lave renter, når virksomhederne skal investere i klimaforbedringer og -besparelser. 

Borgertinget vil desuden gerne indføre en belønning i form af en CO2-besparelsespræmier, hvor en del af virsksomhedens afgifter tilbagebetales, hvis det lykkes at nedbringe udledningerne.

Hvor dyrt skal det være?

Borgertinget har tidligere diskuteret en CO2-afgift, der allerede har spillet en stor rolle i forhandlingerne for både industri, landbrug og en grøn skattereform. 

Mens svaret har været klart for, hvorvidt Borgertinget vil anbefale en klimaafgift, har det være et større spørgsmål, hvor stor afgiften skal være. 

I en tidligere delrapport kom det fre, at af de 99 var 25 fortalere for en klimaafgift på 1.000 kr. per ton CO2, mens 20 stemte for en klimaafgift på 1.500 kr., og kun tre, mente at en klimafgift på 500 kr. ville være nok. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet