DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Behov for investeringer på 818 billioner kr. i VE-anlæg for at nå Paris-aftalen

KORT NYT17. MAR 2021 11.52

Der skal sættes fart på og investeres massivt i udbredelsen af vedvarende energi, hvis verden skal nå Paris-aftalens mål, om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2 grader. Det er konklusionen i en ny rapport fra det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena), skriver The Guardian

- De seneste tendenser peger på, at kløften mellem, hvor vi er, og hvor vi bør være, ikke bliver mindre, men tværtimod større. Vi er på vej i den forkerte retning. Vi har behov for, at der sker en markant acceleration i overgangen til vedvarende energi for at nå et betydeligt vendepunkt. Tid vil være den mest afgørende variabel for at måle vores indsats, siger generaldirektør i Irena, Francesco La Camera.

Ifølge La Camera vil det kræve investeringer på op mod 817 billioner danske kr. i vedvarende energi frem mod 2050 for at imødekomme det elforbrug, der er behov for, for at kunne nå Parisaftalens mål. Irena påpeger, at det vil kræve, at elproduktion fra vedvarende energikilder vokser otte gange hurtigere end i dag for at nå Paris-målene.

 amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet