Aalborgs mountainbikespor skader skoven og skal afvikles
Her et mountainbikespor ved Silkeborg.
Foto: Joachim Ladefoged, Ritzau Scanpix

Aalborgs mountainbikespor skader skoven og skal afvikles

Fredningsnævnet vægter fredning i skovområde højere end mountainbikesporten, der har stigende tilslutning. DGI anker afgørelsen.

AALBORG: Fredningsnævnet for Nordjylland har efter besigtigelse i Lundby Bakker og møder med mange implicerede idræts- og natur-interessenter afgjort, at Aalborg Kommune af hensyn til naturen skal afvikle flere mountainbike-stier og -broer og sørge for, at de fredede områder ikke fremover bruges i modstrid med fredningens formål.

Kommunen havde i februar ansøgt om lovliggørelse og tilladelse til at vedligeholde mountainspor og vandrestier i skovområdet, der er kommunalt ejet. En del af området, der samlet strækker sig over 110 hektar, blev fredet i 1960 med blandt andet denne formulering:

'...at frede disse smukke arealer, der er stærkt kuperede og indeholder både nåleskov, bøgeskov, egeskov med høje smukke egetræer, der er rester af oldtidsegeskov, store lyngbakker og andre lyngområder. Lundby Bakker har gennem generationer været et yndet udflugtsmål for Aalborgs indbyggere, og det er kommunens ønske, at dette skønne område friholdes for skæmmende indgreb og i det væsentlige bevares i sin nuværende tilstand, således at det stadig kan være et sted, hvor egnens folk og Aalborgs borgere kan hente sundhed og glæde.'

I 2011 indviede kommunen et mountainbikespor i et selvstændigt spor, da der var 'tiltagende konflikter mellem forskellige brugergrupper og interesser og dermed behov for at separere nogle af brugergrupperne', fremgår det af afgørelsen.

Inden ansøgningen til fredningsnævnet havde kommunen erkendt, at visse dele af sporene ikke ville gå an og markeret på et kort med rødt, hvad kommunen under alle omstændigheder ville sørge for at fjerne eller 'reducere betydeligt'.

Kommunen har gjort rede for, hvordan mountainbikesporten med 1.000-2.000 cyklende om måneden i området har haft en eksplosiv stigning, at sporten er lovlig, at kommunen forsøger at styre aktiviteten og bruger naturnære og mindst muligt miljøskadelige materialer. Kommunen har også afvist de mest indgribende anlæg, som Aalborg Trailbuilders, der organiserer sporten på de kanter, har foreslået.

Naturstyrelsen støtter kommunen
Naturstyrelsen er på linie med kommunens praksis og politik på området - at man i højere grad tilpasser sig brugernes ønsker. Enkeltpersoner, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening ønskede fredningen overholdt og ingen mulighed for dispensationer.

Fredningsnævnet besluttede sig altså for, at der ikke kan dispenseres fra fredningerne, og at afviklingen bør påbegyndes snarest og skal være færdig inden to år. Nævnet bemærker, at den omfattende mountaibikerute i det forholdsvis begrænsede område, hvor ruten befinder sig, fremtræder stærkt dominerende, og brugen synes at have medført betydelige skader på stier og terræn.

Linjen fra fredningsnævnet er DGI imod og bakkes op af både Danmarks Cykle Union, Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet i en anke af afgørelsen, oplyser DR.

Mogens Kirkeby, der er medlem af DGI's hovedbestyrelse, kalder det en 'farlig glidebane. Vi arbejder på, at rigtig mange mennesker bevæger sig og får en sund livsstil, og vi ved, at naturen er den foretrukne plads til det for borgerne'.

Der er tale om tre forskellige skovområder med lidt forskellige afgørelser: Lundby Bakker: Den halvdel af sporet, der går gennem fredet skov, lukker. Poulstrup Sø: Sporet lukkes helt. Hammer Bakker: Afventer afgørelse.

Se afgørelsen.

 

 

Nyhedsbrev