DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ansøgningen er åben for 140 mio. kr. til grønne projekter

KORT NYT25. FEB 2021 10.50

Miljøministeriets MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har åbnet for ansøgninger til en pulje på 140 mio. kr., der er afsat til innovative og grønne projekter. Tilskuddet kan søges af små som store virksomheder frem til den 5. maj eller den 23. august

Midlerne skal gå til nye projekter, som bidrager til grøn omstilling ved at udvikle ny miljøteknologi. MUDP har i 2021 særligt fokus på klima, cirkulær økonomi og genanvendelse, natur og biodiversitet, rent vand og ren luft. Der er dog fortsat plads til projekter på andre områder. I 2021 lægger MUDP´s bestyrelse vægt på projekternes potentiale for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål. 

MUDP-puljen kan søges til flere former for projekter: fyrtårnsprojekter som demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala og udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Som noget nyt er der også reserveret 7,5 mio. kr. til at støtte til verifikation af miljøeffektive teknologier og forprojekter. Du kan læse mere om MUDP-puljen ved at klikke her.

amp

Tilmeld dig nyhedsbrevet