Vraget olieselskab forventer ikke kompensation fra Danmark

Det eneste selskab tilbage i den nu annullerede 8. udbudsrunde er skuffet over den danske beslutning.
7. DEC 2020 8.12

Det britiske selskab Ardent Oil, der var eneste firma i 8. udbudsrunde om at indvinde olie i Nordsøen, forventer ingen økonomisk kompensation fra den danske stat, oplyser selskabet i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Torsdag droppede et bredt politisk flertal i Folketinget med regeringen i spidsen 8. udbudsrunde for olieindvinding i Nordsøen.

Aftalen betyder, at virksomheder ikke længere kan få nye tilladelsre til at jagte olie i den danske del af Nordsøen. Der sættes således en slutdato for indvinding af olie i den danske del af Nordsøen i 2050.

- Selvom beslutningen resulterer i et tab for os, som det eneste tilbageværende selskab i den 8. udbudsrunde, har vi nået vished om resultatet.

- Vi så gerne, men forventer ikke, at vi vil få nogen kompensation for vores udgifter, skriver selskabet.

Ikke færdig i Danmark

Ardent Oil oplyser, at selskabet glæder sig over, endelig at få klarhed over situationen, men de er ærgerlige over valget, der er blevet truffet. Selskabet specialiserer sig i at kortlægge indvindingsmuligheder for olie og gas og klargøre indvinding af råstofferne.

Ifølge Ardent Oil ville selskabet dog kun have fortsat med at indvinde olie i det danske farvand, hvis det kommercielt var rentabelt.

- Alle nye opdagelser ville kun blive arbejdet videre med, hvis de var kommercielt levedygtige inden for tidsrammen, skriver Ardent Oil.

Derudover gør selskabet opmærksom på, at det ikke er færdig med sin forretning i Danmark endnu.

- Selv om der ikke kommer flere udbudsrunder, forstår vi, at der måske kommer nogle tilladte, men begrænsede undersøgelsesaktiviteter i Danmark. Den mulighed vil vi gerne overveje, skiver Ardent Oil.

Selskabet blev stiftet i 2013 som et privat olie- og gas-efterforskningsselskab med hovedsæde i London.

Det oplyser, at det "selvfølgelig respekterer den danske stats beslutning".

Ritzau

Nyhedsbrev