Erhvervslivet ønsker en CO2-afgift frem for en energiafgift

Erhvervslivet ville foretrække en CO2-afgift fremfor en højere energiafgift i regeringens udspil til skattereform.
23. NOV 2020 11.45

I stedet for at straffe virksomheder for deres energiforbrug bør regeringen gøre det dyrere for virksomheder at udlede CO2.

Det mener erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, efter at regeringen har præsenteret sit udspil til en grøn skattereform.

I udspillet er der ikke en CO2-afgift. I stedet skal blandt andet en højere afgift på virksomheders energiforbrug være med til at sænke CO2-udledningen.

Der findes dog en bedre løsning til at sænke CO2-udledning end ved at indføre en højere energiafgift, mener erhvervsorganisationerne.

- Dansk Erhverv kan dog ikke bakke op om regeringens forslag om en højere energiafgift, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

- Den grønne skattereform bør i stedet adressere CO2, for det er jo det, som vi vil have mindre af. Energi er ikke problemet.

Også Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, ser helst ikke, at forslaget om en højere energiafgift bliver til noget.

Han nævner, at en højere energiafgift vil kommer til at ramme en gruppe af producerende virksomheder særligt hårdt. Det drejer sig blandt andet om virksomheder, der producerer sukker, cement og glas.

- Det er ting, vi bruger som forbrugere. Og enten producerer vi de ting selv, eller også skal vi importere dem.

- De sektorer bliver ekstra hårdt ramt ved den model, der er lagt op til her.

- Derfor er der behov for, at vi i særlig grad finder løsninger til de sektorer, så de også kan omstille sig realistisk. Det kan de ikke i det forslag, der ligger på bordet lige nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

Energiafgift ikke nok

Udspillet møder også modstand fra SMVdanmark, der repræsenterer de små og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv.

- Energiafgiften er ikke i tilstrækkelig grad målrettet mod at reducere CO2-udslippet. Grundlæggende skal man beskatte det, man vil have mindre af. Vil vi have mindre CO2-udledning, skal vi beskatte CO2.

- Den chance forpasser regeringen, til trods for at de med klimaaftalen i juni lovede, at de ville komme med en CO2-afgift, siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, i en kommentar.

I forbindelse med regeringens præsensation af udspillet har skatteminister Morten Bødskov (S) forklaret, at det ikke indeholder en CO2-afgift, fordi man endnu ikke ved, hvordan en CO2-beskatning af erhvervslivet skal foregå.

I Dansk Industri mener man, at regeringen med fordel kan finde inspiration i det CO2-kvotesystem, man har i Europa. Med systemet lægges der afgifter på den CO2-udledning, som mange virksomheder udleder.

- Det mener vi i høj grad, at man bør læne sig opad, siger direktøren.

Ritzau

Nyhedsbrev