Økonomiske vismænd: CO2-afgift bør drive den grønne omstilling

Det Økonomiske Råd peger i sin vismandsrapport på en ensartet afgift på drivhusgasser som den mest omkosteffektive måde at nå de klimapolitiske mål.
20. OKT 2020 13.05

Det Økonomiske Råd har i sin seneste vismandsrapport taget temperaturen af dansk økonomi under coronakrisen, men hvor rådets medlemmer også har kigget på en anden af tidens store udfordring, den grønne omstilling.

Regeringen har lagt op til at der skal forhandles om en grøn skattereform i efteråret 2020, men der foreligger endnu ikke et oplæg fra regeringen herfor.

Det Økonomiske Råd anbefaler i sin rapport, at en drivhusafgift bør drive den grønne omstilling. Her peger rådet på en ensartet afgift på drivhusgasser, som den mest omkostningseffektive måde af nå de klimapolitiske målsætninger, hvormed rådet gentager sine tidligere pointer fra 2018

Klimarådet har ligeledes anbefalet at indføre en højere CO2-afgift på 1.500 kr. per ton. Det Økonomiske Råd har dog ikke sat tal på, hvor høj sådan en afgift bør være.

Det Økonomiske Råd skriver i sin rapport, at en troværdig indfasning af afgiften vil øge sikkerheden omkring de fremtidige klimapolitiske rammer, og samtidig give personer og virksomheder muligheden for at tage højde for en høj afgift i fremtiden, når de skal foretage investeringer frem mod 2030.

Omvendt fraråder Det Økonomiske Råd at gøre brug af tilskud, krav og forbud, som rådet mener vil fordyre den grønne omstilling. Med en CO2-afgift vil det være frit op til den enkelte at vælge den reduktionsform, som er bedst og billigst for den enkelte person eller virksomhed, mens reduktionerne ellers kan blive drevet af tilskud. 

Rapporten anerkender, at en CO2-afgift kan resultere i lækageeffekter, hvor dele af Danmarks CO2-udledning blot flytter udenlands og dermed mindske den globale effekt af de danske tiltag. Hertil foreslår vismændene at indføre et fradrag i afgiften til virksomheder, der er i international konkurrence. En langsom indfasning af afgifterne vil desuden give virksomhederne til at tilpasse sig og dermed mindske lækagen til udlandet. 

esl 

Nyhedsbrev