BP: Efterspørgslen efter olie har toppet

British Petroleum forudser i ny prognose at olieefterspørgslen allerede har toppet og kun vil mindskes i fremtiden.
24. SEP 2020 10.32

Mens at efterspørgslen efter fortsat vokser, så forudser British Petroleum i sin årlige energiprognose, at efterspørgslen efter olie allerede toppede globalt sidste år.

Mens coronakrisen førte til at stort og pludseligt fald i olieefterspørgelsen, hvilket medførte et massivt fald i oliepriserne, så vil den globale genopstart ikke medfølge den samme efterspørgelse af olie, forudser BP.

I tre scenarier oplister BP oliens fremtid. I et "Business as usual"-scenarie vil olieefterspørgslen nærme sig det samme niveau som før corona omkring 2025, hvorefter efterspørgelsen langsomt vil svinde.

I BP's andet og tredje scenarie for en henoldsvis hurtig omstilling og en net zero-strategi, forudser BP at efterspørgslen fortsat vil stige frem til 2025, men herefter vil efterspørgelsen styrtdykke. I sit net zero-scenarie forudser BP, at efterspørgelsen vil falde til godt det halve i 2040 sammenlignet med det forventede niveau i 2025. 

Tidligere prognoser har forudset at efterspørgslen efter olie først ville toppe efter 2030, men det sætter BP's seneste prognose nu store spørgsmål ved, ligesom flere lande har sat fart på det grønne omstilling i deres genopretningsplaner efter coronakrisen.

esl

 

Nyhedsbrev