Finansministeriet ignorerer Danmarks klimalov: Regner med 39 pct. - ikke 70 pct.

Det er et demokratisk problem, når Finansministeriet ignorerer klimalov, mener støttepartier, der nu vil have finansministeren i samråd.
21. SEP 2020 8.34

Finansministeriet ser bort fra Danmarks klimalov i analyser ved at regne med 39 pct. reduktion i 2030 og ikke lovens 70 pct. Dermed får ministeriet grønne forslag til at se dyrere ud, end de må antages at blive. Det skriver Dagbladet Information.

Det kan få store konsekvenser for politikernes vilje til at gennemføre den grønne omstilling og leve op til det lovfæstede mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Det vurderer blandt andre miljøvismand og økonomiprofessor Lars Gårn Hansen fra Københavns Universitet.

- I sidste ende risikerer man, at Danmark enten ikke når klimamålet, eller at omstillingen samlet set bliver dyrere, siger han til Information.

I sine økonomiske beregninger, fastsætter Finansministeriet en pris for værdien af at reducere et ton CO2-udledning. I dag baseres beregningerne på EU’s mål om at begrænse udledningerne med 39 pct. i 2030.

Det fører til en CO2-pris på cirka 350 kr. pr. ton. Men med Danmarks nye klimalov har et bredt folketingsflertal forpligtet sig et langt mere ambitiøst reduktionsmål: 70 pct. i 2030.

For lav beregnings-pris bremser politik

Beregningsteknisk stiger den samfundsøkonomiske værdi af at reducere et ton CO2, når man hæver klimaambitionerne. Derfor er Finansministeriets CO2-pris alt for lav, siger flere økonomer.

- Når Finansministeriet regner med en for lav CO2-pris i forhold til det klimamål, vi har sat os, kommer man til at forkaste tiltag, der ellers ville have ført til CO2-reduktioner, som faktisk var rentable, siger Lars Gårn Hansen til Information.

Økonomiprofessor og forhenværende overvismand Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet er enig.

- 70-procentmålet står ret klart i den nye klimalov, og det fremgår også af forståelsespapiret mellem partierne, at det er Danmarks officielle klimamål. Derfor bør politikerne og de økonomiske ministerier tage konsekvensen og sige, at så må man regne med en højere CO2-pris, siger Peter Birch Sørensen til Information.

Minister kaldes i samråd

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder det til Information "dybt alvorligt" og vil nu kalde finansminister Nicolai Wammen i samråd.

De Radikales Kathrine Olldag bakker op om et samråd og siger, at det er et demokratisk problem, at ministeriet følger EU’s klimamål og ikke Danmarks klimalov.

- Så kan vi jo ikke komme i mål med de 70 pct. Så ender det hver gang med, at Socialdemokratiet kan sige: Det er for dyrt, så det vil vi ikke, siger Kathrine Olldag til Information.

Finansministeriet bekræfter i et skriftligt svar til Information, at CO2-prisen tager udgangspunkt i den markant mindre ambitiøse EU-målsætning:

- Finansministeriet finder det væsentligt, at beregningsforudsætningerne til brug for samfundsøkonomiske vurderinger er fagligt funderet og ikke afspejler politisk fastsatte målsætninger. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansministeren.

esl

Nyhedsbrev