Den russiske gasledning Nord Stream får nej fra EU-Domstolen
EU-Domstolen vil ikke tage sager fra selskaber bag Nord Stream, som ønsker ændringer i gasdirektiv annulleret. Domstolen siger i kendelse onsdag, at de to selskaber ikke er berørt af dirketivet, men at de kan henvende sig medlemslandene.
Foto: Maxim Shemetov, Reuters

Den russiske gasledning Nord Stream får nej fra EU-Domstolen

Operatører er ikke berørt af ændret gasdirektiv, skriver EU-Domstolen i afvisning af sager om gasledninger.
20. MAJ 2020 22.44

EU-Domstolen afviser i en kendelse onsdag anlagte sager fra de to selskaber bag gasledningerne Nord Stream I og Nord Stream II. De ønskede en ændring af EU's gasdirektiv, som sætter nye begrænsninger, annulleret.

Det er to schweiziske selskaber, der står bag sagerne. Nord Stream I er delvist ejet af det russiske gasselskab Gazprom. De europæiske selskaber OMV, Shell og Engie er medejere.

Det andet, der står bag den endnu ikke færdige Nord Stream II, er helt ejet af Gazprom.

De to selskaber havde i to adskilte sager krævet en ændring af EU's gasdirektiv delvist annulleret og helt annulleret. De mener, at ændringen af direktivet er skabt med det ene mål for øje at bremse det russiske gasrør.

Direktivet blev ændret i 2019 efter en hed politisk debat. Mange lande er imod, at Nord Stream II gøres færdigt og tages i brug.

De mener, at det går stik imod EU's overordnede energipolitik, hvor man er enige om at mindske afhængigheden af russisk gas i Europa.

EU-Domstolen i Luxembourg afviser at tage sagerne. Det skyldes, at selskaberne, som er operatører af de to ledninger, ikke er 'direkte berørt af det ændrede direktiv'.

- Ved kendelserne af dags dato afviste Retten disse sager fra realitetsbehandling, hedder det i en skriftlig meddelelse.

Operatørerne er i stedet underlagt EU-landenes implementering af direktivet. Nogle lande har allerede føjet direktivet ind i national lovgivning. Andre er på vej med dette. Det fremgår af kendelsen onsdag.

Det ændrede direktiv åbner blandt andet mulighed for, at de nationale myndigheder kan indføre undtagelser for nogle bestemmelser i direktivet.

Operatøren af Nord Stream II kan derfor, skriver domstolen, 'anmode den tyske' myndighed om 'en undtagelse og i givet fald anfægte denne myndigheds afgørelse for en tysk retsinstans'.

I en skriftlig meddelelse siger Nord Stream om kendelsen:

- Vi analyserer nu kendelsen. Nord Stream II kan anke sagen inden to måneder.

EU's medlemslande blev sidste år enige om en ændring af gasdirektivet.

Den medfører, at gasrør fra tredjelande skal være omfattet af direktivet, hvilket ikke tidligere var tilfældet. Færdige rør skulle undtages fra direktivet.

Især Tyskland har forsvaret og presset på for at få Nord Stream 2, der kan blive en lukrativ aftale for tyskerne.

Ritzau 

Nyhedsbrev