Dansk Energi ser muligt nybrud med udkast til EU klimalov

EU-Kommissionen har præsenteret sit udkast til en klimalov, og Dansk Energi ser konturerne af et nybrud i EU. Klimaminister er ligeledes positivt stemt trods mangler.
5. MAR 2020 14.04

EU-Kommissionen har med formand Ursula von der Leyen og næstformand og klimakommissær Frans Timmermans i spidsen præsenteret sit udkast til en klimalov, der skal styre EU mod klimaneutralitet i 2050. 

Hos Dansk Energi har man haft høje forventninger til udkastet. 

- Vi har brug for et EU, der toner grønt flag, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at vinde klimakampen og vise resten af verden, at det kan lade sig gøre. Det gør Kommissionen med sit udkast til klimalov, som kan blive et nybrud, siger Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi på Dansk Energis hjemmeside.

- Udover at udstikke ambitiøst mål om klimaneutralitet i 2050 lægger udkastet op til, at Kommissionen får en markant rolle med at overvåge medlemslandene og give reprimander plus en mulig retsakt. Det viser med al tydelighed alvoren af klimaudfordringen, siger han.

Udkastet skal fortsat forhandles med medlemslandene, og der er derfor stadig lang vej til at en endelig klimalov kan komme til afstemning. Der er derfor også plads til rettelser, hvor Dansk Energi håber, at man havde sat højere delmål, end de nuværende 40 pct. i 2030. 

- Man kunne dog godt have ønsket, at Kommissionen gik hele vejen og stadfæstede et reduktionsmål på 55 procent i 2030 og en mulighed for hurtigere at følge op over for lande, som ikke bidrager. For vi har brug for en klimasprint. Derfor er det vigtigt med en tydelig grøn retning mod 2030, for at flere tager risikoen nu og gennemfører store investeringer i den grønne omstilling, siger Anders Stouge.

Danmarks klimaminister Dan Jørgensen (S) er enig heri: 

- Udspillet er et fornuftigt udgangspunkt. Det er afgørende, at der fastsættes et mål om klimaneutralitet, og at det bliver juridisk bindende. Udspillet sikrer også, at der er en handlepligt, hvis EU ikke er på rette kurs. Til gengæld er der ikke noget 2030-mål i udspillet. Det vil jeg fortsat arbejde for, at der kommer, og at det bliver på mindst 55 pct.

esl