DK Havenergi
Sol- og vindenergi dækker nu en tiendedel af verdens energiforbrug
Sol- og vindenergi erstatter kul verden over og står nu for en tiendedel af energiforbruget, men der er stadig lang vej til Paris-målsætningerne.
Foto: Laurent Zylberman, Graphix Images, Total

Sol- og vindenergi dækker nu en tiendedel af verdens energiforbrug

Sol- og vindenergi vinder frem i verdens elproduktion på bekostning af kul, men udviklingen går langsomt i kampen for at nå Paris-målene.
14. AUG 2020 9.53

Verdens sol- og vindenergi voksede med 14 pct. i første halvår 2020 sammenlignet med samme periode 2019 og dækker nu godt en tiendedel af verdens energiforbrug, viser en ny analyse af klimatænktetanken Ember. 

Det sker blandt andet på bekostning af kul, som dog fortsat fylder meget i den globale energiproduktion og dækker 33 pct. af verdens elektricitetforbrug. Der er derfor lang vej endnu.

- Lande verden over er nu på samme vej, bygger vindmøller og solceller til at erstatte el fra kul- og gaskraftværker. Men for at vi skal have en chance for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader, skal kul falde med 13 pct. hvert år i dette årti. Og når kul forbruget kun falder med 8 pct. under en global pandemi, viser det, hvor langt vi er fra målet, siger Dave Jones, analytiker og forfatter bag analysen fra Ember.

Derudover kan det tyde på, at faldet i kul ikke kun kommer af nye investeringer i vedvarende energi og politiske ambitioner, men snarere et fald i det samlede energiforbrug.

En analyse fra Det Internationale Energiagentur viser, at op mod 70 pct. at faldet i kulproduktionen kan tilskrives coronakrisen, der har sænket det samlede energiforbrug.

En analyse af Climate Analytics viser, at for at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader, som der sigtes efter med Paris-aftalen, skal sol- og vindenergi stå for 28 pct. af energiproduktionen, mens kuls andel skal falde til 6 pct. i 2030.

esl 

 

 

 

 

https://www.dkhavenergi.dkartikel/sol-og-vindenergi-daekker-nu-en-tiendedel-af-verdens-energiforbrug-1