DK Havenergi
Nordens største brintanlæg på vej i Fredericia
Foto: Michael Drost-Hansen, Ritzau Scanpix

Nordens største brintanlæg på vej i Fredericia

Nyt P2X-anlæg skal fremme den grønne omstilling ved at transformere vindenergi til brændstof og gemme den til vindstille dage.
29. NOV 2019 13.40

FREDERICIA: Everfuel og Shell Raffinaderiet har indgået et strategisk samarbejde og aftale om at anlægge nordens største brintanlæg og -fabrik i Fredericia. Ambitionen er at kunne installere et P2X-anlæg med op mod 1 GW elektrolyse kapacitet, men som i starten vil kunne blive på 20 MW.

Anlægget vil gøre det muligt at kombinere grøn strøm med fleksibel grøn brintproduktion, så vindmøllestrøm kan gemmes, fra når det blæser, til når der er behov for energien. For bedre at kunne udnytte vindenergi kan man lagre eller transformere den grønne energi, som til tider er i overskud, når det blæser gennem et P2X-anlæg, som skal omdanne grøn strøm til brint og andre brugbare gasser og væsker. 

- Igangsættelsen af produktion og lagring af vedvarende energi i form af brint i storskala er en positiv historie for Fredericia, der vil kunne bidrage til, at vi kan tiltrække spændende og grønne arbejdspladser, og det gør mig naturligvis både glad og stolt, når A/S Dansk Shell sammen med Everfuel øjner muligheder for store investeringer i den grønne omstilling i vores kommune, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Grøn energi til datacentre
Anlægget bygges af Everfuel og placeres på et jordareal ejet af Raffinaderiet. Shell Raffinaderiet bruger allerede i dag brint som en vigtig del af produktionsprocessen og vil kunne aftage den største part af produktionen af brint. Samarbejdet vil etablere det største brintanlæg af sin slags i Norden.

I området er flere datacentre også ved at blive etableret, og de har brug for konstant forsyning af grøn energi. Dette er i dag en stor udfordring, da den vedvarende energi ikke er konstant, og vinden ikke altid blæser, ligesom solen ikke altid skinner. Der er derfor stor efterspørgsel på grøn energi i de timer, hvor der ikke er tilstrækkelig vind/sol. Everfuels centrale brintlager vil her kunne anvendes og sikre en stabil drift, uden at der skal anvendes fossilt baseret strømproduktion. 

Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi samt forsyne 3.000-4.000 fuel cell busser og lastbiler med brint dagligt.

I første fase (2022-2023) er det hensigten, at Everfuel bygger et 20 MW elektrolyseanlæg og et centralt brintlager, der vil kunne bidrage med den nødvendige buffer, som en produktion baseret på fluktuerende vedvarende energi kræver. I første fase tænkes der installeret et lager på ti ton brint, svarende til fem dages leverance til raffinaderiet eller til 170.000 km kørsel i en brintbus/-lastbil.

esl

https://www.dkhavenergi.dkartikel/nordens-stoerste-brintanlaeg-paa-vej-i-fredericia