DK Havenergi

Hirtshals Havn fyrer direktør og vicedirektør

Efter at have fået foretaget en ekstern undersøgelse af organisationen, som skal hjælpe Hirtshals Havn med at realisere dens fremtidige udviklingsplaner. Har bestyrelsen besluttet at opsige havnens administrerende direktør og vicedirektør.
8. MAR 2021 9.22

Det har været en ombrust tid for Hirtshals Havn på det seneste. For nyligt kaprede havnen Steen Hardin Hintze til en stilling som udviklingschef fra Hanstholm Havn, hvor han ellers lige var tiltrådt en stilling som salgschef.

Men tiltrædelsen af Steen Hardin Hintze kommer ikke til at blive den eneste ændring i ledelsen i Hirtshals Havn. Både administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen og vice direktør Karin Eilers blev før jul opsagt, uden at det blev meldt offentligt ud.

Afskedigelserne kommer på baggrund af en ekstern konsulentundersøgelse, som havnen havde igangsat i slutningen af 2020. Undersøgelsen skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form var rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som man står overfor i de kommende år.

Den rapport fald altså ikke ud til den eksisterende ledelses fordel. Hirtshals Havns bestyrelse har således konkluderet, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt.

Udvikling kræver nye kræfter

Det var også anbefalingerne i denne rapport, der førte til ansættelsen af Steen Hardin Hintze. Men altså det modsatte for Jens Kirketerp Jensen og Karin Eilers. De ellers begge har været ansat på havnen siden 2001 med Jens Kirketerp Jensen som direktør siden 2004  

- Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden, lyder det fra Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Karin Eilers har siden afskedigelsen d. 22. december været sygemeldt. Jens Kirketerp Jensen fortsætter arbejdet i sin opsigelsesperiode, som løber til 31. december 2021.

Han drøfter dog stadig muligheden for fortsat af være tilknyttet havnen dog i en anden funktion. Det skyldes, at bestyrelsen vurderer, at Jens Kirketerp Jensen kompetencer og erfaring fortsat er relevante for havnen og dens fremtid, oplyser Hirtshals Havn.

amp

https://www.dkhavenergi.dkartikel/hirtshals-havn-fyrer-direktoer-og-vicedirektoer