DK Havenergi

Dansk, belgisk og tysk samarbejde skal etablere Baltic Pipe over Fyn

Energinet har indgået kontrakt med et joint venture om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.
12. JAN 2021 13.48

Et joint venture mellem Munck Forsyningsledninger a/s, tyske Vorwerk og belgiske Denys indgik før jul kontrakt med Energinet om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.

Projektet Baltic Pipe er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM om en gasrørledning, som forbinder de norske, danske og polske gassystemer. Baltic Pipe får en kapacitet på op til ti milliarder kubikmeter gas om året (ca. fire gange det danske gasforbrug). 

På dansk jord påbegyndes etableringen ved Houstrup Strand i Vestjylland, hvorfra gasledningen forløber tværs over Jylland, Fyn og Sjælland.

Det er altså den fynske strækning på ca. 78 km, som joint venturet skal etablere. Rørledningen under Fyn skal gå fra kysten mellem Nyborg og Kerteminde tværs over Fyn, hvor den krydser Lillebælt syd for Middelfart.

Ud over installation af selve rørledningen omfatter opgaven også etablering af syv ventilstationer på strækningen. Den samlede entreprisesum lyder på over 500 mio. kr.

- Det er med stor tilfredshed, at vores joint venture nu har underskrevet kontrakten med Energinet. Opgaven er utrolig spændende, både teknisk og logistisk, og vi ser meget frem til at sætte skovlen i jorden her i begyndelsen af 2021”, udtaler adm. direktør i Munck Forsyningsledninger Flemming Skøtt.

Den fynske del af Baltic pipe-projektet forventes at være færdiggjort i slutningen af 2021, og det forventes at skabe arbejde til 300 mand under anlægsperioden. 

Hele Baltic Pipe projektet forventes at være klar til drift i oktober 2022. De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder

amp

https://www.dkhavenergi.dkartikel/dansk-belgisk-og-tysk-samarbejde-skal-etablere-baltic-pipe-over-fyn